Spring
Course name Mobile Programming
Course date 09.01.2023 - 19.03.2023
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Aku Kesti
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Mobile Programming

09.01.2023 - 19.03.2023

Course description

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa sovelluksia mobiilialustoille. Opiskelija tuntee mobiiliohjelmoinnin työvälineet, menetelmät sekä ohjelmointirajapinnat. Opiskelija osaa valita tarkoitukseen parhaiten sopivan toteutustekniikan.

Sisältö

  • Mobiilikehitysympäristöt
  • Käyttöliittymän rakentaminen
  • Navigointi sovelluksessa
  • Tapahtumien käsittely
  • Mobiililaitteiden sensorit
  • Verkkopalvelujen hyödyntäminen
  • Tiedonhallinta

Assessment criteria

H – 5

Arviointiasteikko:

Tyydyttävä (1-2):

Opiskelija osaa laatia yksinkertaisia interaktiivisia mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät sensoreita, verkkopalveluita ja tiedonhallintaa.

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät työlle asetetut minimivaatimukset.

Hyvä (3-4):

Opiskelija osaa laatia interaktiivisia mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät sensoreita, verkkopalveluita ja tiedonhallintaa. Opiskelija tekee oppimistehtävät pääsääntöisesti itsenäisesti.

Opiskelija osaa monipuolisesti hyödyntää ohjelmointikielen rakenteita ja kirjastoja sekä suunnitella ja toteuttaa ohjelmia, joita on helppo ymmärtää, ylläpitää ja testata.

Kiitettävä (5):

Edellisen lisäksi opiskelija osaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntää mobiiliarkkitehtuureja ja ulkoisia rajapintoja. Opiskelija tekee oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia.

Course way of working and time table

Luennot, harjoitukset / tutoriaalit. Opetuksessa hyödynnetään udacity.com ilmaista kurssimateriaalia (“Devoping Android Applications with Kotlin”). Lisäksi pidetään koodityöpajoja, joiden aikana ohjataan harjoitusten tekemistä.

Mikäli kurssin haluaa tehdä itsenäisemmin voi seurata suoraan udacityn kurssimateriaalia. Tämä on kuitenkin englanniksi ja voi olla haastavampi vaihtoehto ellei kotlin ohjelmoinnista ole aiempaa kokemusta. Tunneilla käydään esimerkein läpi samoja asioita ja hieman rauhallisempaan tahtiin.

Opetus järjestetään pääosin lähiopetuksena ja koodityöpajoina

Sisällön jaksotus:

Ulkoasun luominen, layoutit Tapahtumankäsittely Navigaatio, tiedon välitys fragmenttien / aktiviteettien välillä Sovelluksen elinkaari Sovellusten arkkitehtuuri Tiedon varastointi, rooms tietokanta

Course additional info

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus:

Moodlessa jaettava materiaali Udacity.com kurssimateriaali: “Devoping Android Applications with Kotlin”

Kirjallisuus: – Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (3rd Edition) (Big Nerd Ranch Guides), (Bill Philips, Chris Stewart, Kristin Marsicano) – Professional Android (Reto Meier, Ian Lake)

 

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi