Non-stop
Course name Multicultural Student Guidance Skills
Course date 01.01.2024 - 31.12.2024
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Paula Kotivesi
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 01.12.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Multicultural Student Guidance Skills

01.01.2024 - 31.12.2024

Course description

Tavoitteet:

Opintojakson käytyäni

  • Osaan määritellä kulttuuriin liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ymmärrän, että kaikilla maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla on ainutlaatuinen kulttuurinen tausta.
  • Tunnistan millaisia haasteita maahanmuuttajataustaiset opiskelijat kohtaavat sosiaali- ja terveysalan harjoitteluissa ja ymmärrän, miten haasteet voivat vaikuttaa oppimiseen.
  • Osaan kertoa tehokkaan viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksestä opiskelijaohjauksessa ja tunnistan keinoja vuorovaikutuksen edistämiseksi.
  • Reflektoin omaa kulttuurista osaamistani opiskelijaohjauksessa ja tunnistan alueita, joita voisin vielä kehittää.

Sisältö:

Opintojakson pääteemat ovat

  • Opiskelijaohjausosaaminen
  • Kulttuurinen osaaminen
  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Kulttuurinen opiskelijaohjausosaaminen

Prerequisites

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia. Suositus on, että olet jo toiminut opiskelijaohjaajana. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittavana sinun tulisi olla syventävien opintojen vaiheessa, jotta sinulla on jo kokemusta työharjoitteluista ja työskentelystä sosiaali- ja terveysalalla.

Assessment criteria

Kurssi arvioidaan arvosanalla hyväksytty / hylätty. Sinun on suoritettava hyväksytysti kaikki teemojen oppimistehtävät. Suorituksia arvioidaan kerran kuukaudessa. Kesän opintosuoritukset arvioidaan elokuun aikana.

Course way of working and time table

Suoritat opintojakson itsenäisesti verkossa Oamkin Moodle-oppimisympäristössä, josta kaikki oppimismateriaalit ja -tehtävät löytyvät.  Oppimismateriaalit pitävät sisällään muun muassa podcasteja, videoita sekä interaktiivisia tehtäviä. Opetuskieli on suomi.

Suoritat opinnot oman aikataulusi mukaisesti, sillä ajastettuja opetuskertoja ei ole. Opiskeltavia teemoja on viisi kappaletta ja yhden teeman opintoihin on hyvä varata noin viikko.

 

Course info

Ilmoittaudu mukaan verkossa itsenäisesti ja oman aikataulusi mukaisesti suoritettavalle Monikulttuurinen opiskelijaohjausosaaminen (3 op) -opintojaksolle! Opintojakso soveltuu hyvin täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveysalalla toimiville opiskelijaohjaajille sekä heidän esihenkilöilleen. Opintojakson voit suorittaa myös vapaavalintaisena opintona tutkintoon johtavassa koulutuksessa tai avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Opintojaksolla kehität valmiuksiasi toimia maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaajina sosiaali- ja terveysalalla. Keskeinen teema on kielitaidon kehittymisen tukeminen työyhteisössä.

Course enrolment info

CampusOnline-ilmoittautumisjärjestelmä on tarkoitettu tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Ilmoittautuminen aukeaa 20.11. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi. Ilmoittautuessasi sinun tulee käyttää opiskelijasähköpostiosoitettasi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat suoraan Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat avoimen amkin ilmoittautumisjärjestelmän kautta 7.12. alkaen (linkki “AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa).