Non-stop | Full
Course name Multicultural Communication and Management
Course date 14.03.2022 - 11.12.2022
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Riitta Brännare
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.03.2022 - 14.09.2022
Implementation plan
Course enrolment info

Multicultural Communication and Management

14.03.2022 - 11.12.2022

Course description

Kurssi soveltuu kaikille mutta erityisesti niille, joita kiinnostaa moninaisissa ja erityisesti monikulttuurisissa ympäristöissä toimiminen.  Kurssi antaa osallistujille aihetta itsetutkiskelulle ja omalle käyttäytymiselle kulttuurien välisessä kanssakäymisessä. Kurssilta saa myös työkaluja monikulttuurisessa työyhteisössä toimimiseen.

Opintojaksolla perehdytään kulttuurien väliseen viestintään ja kulttuurisiin arvokäsityksiin soveltaen niitä jokapäiväiseen elämään tarkoituksena oppia ymmärtämään ihmisten käyttäytymisen taustalla olevia vaikutteita. Lisäksi opintojaksolla keskitytään esihenkilötoimintaan ja johtamiseen monikulttuurisissa ympäristöissä.

Course way of working and time table

moodle-verkkoympäristö, tuni-moodle

Course enrolment info

Opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt.