Spring
Course name Diversity YAMK
Course date 16.01.2023 - 31.03.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Hanna Kiuru
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 22.12.2022
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Diversity YAMK

16.01.2023 - 31.03.2023

Course description

Opintojaksolla perehdytään monimuotoisuuteen kolmen teeman kautta. Ensimmäisenä näistä on monimuotoisuuteen liittyvien eettisten perusteiden ja säädösten tuntemus. Toisena teemana on ymmärryksen, mielikuvien ja tiedon rakentuminen kielen ja muiden ilmaisutapojen välityksellä. Kolmantena teemana on yhdenvertaisuuden, toimijuuden ja saavutettavuuden edistäminen monimuotoisissa yhteisöissä ja verkostoissa.

Opintojakson sisällöt rakentuvat näiden kolmen teeman kautta. Sisällöt ovat:

  • yhdenvertaisuutta edistävää ja moninaisuutta arvostavaa toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet ja lainsäädännölliset lähtökohdat
  • sosiaalinen konstruktionismi ja multimodaalinen diskurssintutkimus yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan toiminnan tarkastelun välineenä
  • sosiaalipedagoginen ajattelu sosiaalisesti kestävän ja monimuotoisuutta arvostavan toiminnan edistämisessä

Yhteiskunnallista, ammatillista ja sosiaalista toimintaa ei voi tarkastella ja ymmärtää ilman monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvien kysymysten huomioimista.

Opintojaksolla toteutetaan kolme (3) webinaaria, joihin osallistuminen on pakollista. Webinaarien lisäksi opintojakso koostuu kolmesta itsenäisesti suoritettavasta tehtäväkokonaisuudesta palautusaikatauluineen. Tehtävät pohjautuvat opintojakson kolmeen teemaan, jotka on kuvattu yllä.

Prerequisites

On syytä huomioida, että opintojakson sisältöihin liittyy sosiaalipedagoginen ajattelu, jolloin opiskelijalla olisi hyvä olla etukäteisymmärrystä siitä.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 -5.

Course way of working and time table

Opintojaksolla toteutetaan kolme (3) webinaaria, joihin osallistuminen on pakollista. Webinaarien lisäksi opintojakso koostuu kolmesta itsenäisesti suoritettavasta tehtäväkokonaisuudesta palautusaikatauluineen. Tehtävät pohjautuvat opintojakson kolmeen teemaan, jotka on kuvattu Sisältö-välilehdellä.

Opintojakson webinaarit:

  • 01.02.2023 14.00 – 16.00
  • 22.02.2023 14.00 – 16.00
  • 08.03.2023 14.00 – 16.00

Course enrolment info

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.