Non-stop
Course name Multiobjective Forestry
Course date 22.08.2022 - 31.05.2023
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB
Teacher Otto Läspä
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 01.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Multiobjective Forestry

22.08.2022 - 31.05.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää puun ja suomalaisten metsien rakenteen ja ominaispiirteet.
 • Opiskelija selittää kasvupaikka- ja kehitysluokkakäsitteet ja metsänhoitosuositusten mukaiset toimenpiteet.
 • Opiskelija ymmärtää monitavoitteisen metsänkäsittelyn ja suunnittelee kestäviä toimenpiteitä ja metsänkäyttöratkaisuja.
 • Opiskelija tunnistaa metsiin ja metsätalouteen kohdistuvat ilmastovaikutukset ja hiilensidonnan.

 

Sisältö:

 • Puun rakenne
 • Metsä- ja suotyypit
 • Metsävaratietoon liittyvät tunnukset
 • Tasa- ja eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus
 • Metsänkäsittelymenetelmät
 • Metsälain arvokkaat elinympäristöt
 • Monimuotoisuus ja monitavoitteisuus
 • Tulevaisuus ja muutokset metsätaloudessa

Assessment criteria

Arviointiasteikko 0-5.

Course way of working and time table

Kurssi on on kokonaan verkossa suoritettettava non-stop -verkkokurssi. Kurssi koostuu neljästä osiosta, joista jokainen on läpäistävä kurssin suorittaakseen.

Course info

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan tarvittaessa myös roskapostin).

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.