Non-stop
Course name Motivational interviewing (nonstop start)
Course date 01.08.2023 - 12.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Humanities and Education HUB, Languages and Communication HUB, Hospitality Management HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.06.2023 - 10.09.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Motivational interviewing (nonstop start)

01.08.2023 - 12.12.2023

Course description

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi osaat motivoivan haastattelun perusperiaatteita ja menetelmiä, kuten:

  • empaattisen, luottamuksellisen vuorovaikutuksen rakentumista
  • korjausrefleksin välttämistä
  • avoimien kysymysten esittämistä
  • heijastavaa kuuntelua
  • asiakkaan muutospuheen esiin saamista
  • asiakkaan muutossuunnitelman ja tavoitteiden tekemistä
  • muutosta vastustavan asiakkaan kohtaamista

Sisältö:

Motivoiva haastattelu on asiakkaan ja ammattilaisen väliseen yhteistyöhön perustuva vuorovaikutusmenetelmä, jolla pyritään vahvistamaan asiakkaan omaa motivaatiota muutokseen. Keskeistä on asiakkaan omien arvojen, tavoitteiden, voimavarojen ja autonomian kunnioittaminen empaattisella ja asiakkaan muutoskykyä vahvistavalla vuorovaikutustavalla. Motivoivaa haastattelua voi hyödyntää laajalti terveydenhuollon neuvonta- ja ohjaustilanteissa, kuten terveyden edistämisessä, elintapamuutoksissa, pitkäaikaissairauksien hoitoon sitoutumisessa ja riippuvuuksien hoidossa.

Opintojakson sisältönä on motivoivan haastattelun teoriaosuus, perusperiaatteet ja -menetelmät. Koulutuksesta saadaan konkreettisia menetelmiä vuorovaikutustilanteisiin.

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

Opintojaksoon sisältyy motivoivan haastattelun harjoittelu ja siihen sisältyvä oppimistehtävä. Oppimistehtävän suorittamisella opiskelija osoittaa, että hän on omaksunut motivoivan haastattelun keskeisiä käsitteitä ja harjoitellut haastattelemista. Opintojakson alustalla on saatavilla manuaali Motivational Interviewing Training New Trainers Manual, johon opiskelija perehtyy soveltuvin osin. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kerran kuukaudessa Teams-etäyhteydellä toteutettaviin ohjauskeskusteluihin.

Course additional info

Opiskelijat pääsevät aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.

Course enrolment info

Hinta:

12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Huomaathan, että Xamk Pulsen nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten ammattiliittosi korvaa sinulle koulutusmaksun, olethan yhteydessä suoraan ammattiliittoosi.

Peruminen:

Xamk Pulsen nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta, vaan ilmoittautuminen on sitova. Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Kutsu koulutukseen:

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!