Spring
Course name Memory Disorder and Work - Supporting Work Communities and Leadership
Course date 04.03.2024 - 15.05.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Anna Salo
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 18.02.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Memory Disorder and Work - Supporting Work Communities and Leadership

04.03.2024 - 15.05.2024

Course description

Tiesitkö, että muistisairauteen voi sairastua jo työikäisenä? Muistisairaus vaikuttaa työkykyyn ja nostaa esille kysymyksiä työssä jatkamisesta diagnoosin jälkeen. Osaaminen ei kuitenkaan katoa hetkessä, joten työssä jatkamisen mahdollisuuksia on tarpeen pohtia. Työssä jatkamisen tukeminen voi edellyttää esimerkiksi työn muokkaamista. Työpaikalla asia koskettaa sairastuneen työntekijän lisäksi työyhteisöä ja esihenkilöitä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen osaat

  • Tunnistaa muistisairaudesta johtuvia työkyvyn muutostilanteita työelämässä
  • Tunnistaa kohtaamisen ja puheeksiottamisen merkityksen muistisairauden tunnistamisessa
  • Soveltaa keinoja, joilla muistisairauteen sairastuneen työntekijän työssä jatkamista voidaan tukea
  • Tunnistaa työyhteisön suhtautumisen merkityksen muistisairauteen sairastuneen työssä jatkamiselle
  • Tukea työyhteisön jäsenenä työtovereita työkyvyn muutostilanteissa

Sisältö

Tällä opintojaksolla

  • Saat tutkittua tietoa työssä jatkamisen mahdollisuuksista
  • Pohdit, miten kohdata muistipulmia työyhteisössä
  • Vahvistat osaamistasi toimia esihenkilönä työkyvyn muutostilanteissa
  • Pohdit näitä kysymyksiä oman roolisi ja työpaikkasi näkökulmasta

Assessment criteria

Arviointikriteerit

Opintojakson arviointi perustuu opintojakson verkkotehtävien tekemiseen sekä verkkokeskusteluun osallistumiseen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojaksoon sisältyy itsenäistä opiskelua, verkkokeskustelu Moodlessa sekä verkkotehtäviä. 2 opintopistettä vastaa keskimäärin 54 tunnin työpanosta.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.