Fall
Course name Plastics and Textiles in Circular Economy
Course date 19.09.2022 - 30.11.2022
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Liisa Lehtinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Plastics and Textiles in Circular Economy

19.09.2022 - 30.11.2022

Course description

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi perusteet muovi- ja tekstiilimateriaaleista sekä ominaisuuksista, jotka vaikuttavat niiden kierrätettävyyteen. Kurssilla perehdytään kiertotalouden liiketoimintamalleihin yritysesimerkkien avulla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata muovien ja tekstiilien perusominaisuuksia ja niiden merkitystä kierrätettävyyden kannalta. Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata kiertotalouden liiketoimintamalleja esimerkkien avulla.

Assessment criteria

 • H-5
 • Opiskelija osaa kuvata muovien ja tekstiilien perusominaisuuksia ja niiden merkitystä kierrätettävyyden kannalta. Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata kiertotalouden liiketoimintamalleja esimerkkien avulla. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida lukemaansa tietoa ja soveltaa sitä käytännön esimerkeissä.
 • Arviointikriteeristö löytyy Itslearningistä kurssin sivuilta
 • Palautetut tehtävät arvioidaan pisteyttämällä ne 0-3 p. Pisteiden kokonaismäärä määrittää loppuarvosanan. Kaikki tehtävät on palautettava hyväksytysti.

Course way of working and time table

 • Opintojakso järjestetään verkossa 19.9.2022-30.11.2022.
 • Opintojaksolla käydään läpi perusteet muovi- ja tekstiilimateriaaleista sekä ominaisuuksista, jotka vaikuttavat niiden kierrätettävyyteen. Kurssilla perehdytään kiertotalouden liiketoimintamalleihin yritysesimerkkien avulla.
 • Opiskelija voi työskennellä kurssilla omaan tahtiinsa.
 • Oppimismenetelmät: Verkkomateriaali, Projektioppiminen, Tutkimus, raportointi
 • Verkkotehtävät Itslearningissä, ei tenttiä
 • Kokonaistyömäärä 3 x 26,7 h
 • Kumpikin osio, muovit ja tekstiilit, ovat 1,5 op:n kokonaisuudet, joissa on 3 etätehtävää.

Course enrolment info

Turun ammattikorkeakoulun omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä!

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat siten, että

 • Turun AMK:n opiskelijoille on määritelty opiskelijakiintiö 20
 • muiden Suomen AMK:ien opiskelijakiintiö on: 15 opiskelijaa. TÄYNNÄ
 • Avoimen AMK:n opiskelijakiintiö on 10 opiskelijaa.

Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.