Spring
Course name Change management in volunteer organizations and developing operations
Course date 08.04.2024 - 12.05.2024
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Culture HUB
Teacher Sanna Pekkinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2023 - 15.12.2023
Enrol
Course enrolment info

Change management in volunteer organizations and developing operations

08.04.2024 - 12.05.2024

Course description

Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen -opintojakso (linkki Humakin verkkokauppaan) on osa 3/3 Vapaaehtoistoiminnan johtamisen osaamiskokonaisuudesta. Jakson teemoja ovat ennakoinnin menetelmät, toiminnan kehittäminen, muutoksen johtaminen sekä johtajan ja johdettavan roolit muutoksessa.

Opiskelijat saavat välineitä sekä vapaaehtoistoiminnan kentällä tapahtuvien muutoksien ennakointiin että muutostilanteissa toimimiseen. Opintojakson välitehtävä on omaan tai muuhun vapaaehtoisorganisaatioon tehtävä muutossuunnitelma.

Sisältö

 • Muutoksen johtaminen organisaatioissa
 • Kehitystrendien tunnistaminen ja ennakoinnin menetelmät
 • Kehittämisen menetelmät ja niiden soveltaminen käytäntöön.
 • Opin­to­jak­so kuu­luu Hu­ma­kin AMK-tut­kin­to­jen yh­tei­siin va­paas­ti va­lit­ta­viin opin­toi­hin. Opintojakso ei kuulu kulttuurituotannon koulutuksen polkuopintoihin.

Kenelle?

Vapaaehtoistoiminnan johtajat ja koordinaattorit eri alojen järjestöissä ja muissa organisaatioissa. Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet.

Lisätiedot

Huom. Opintojakso kuuluu Vapaaehtoistoiminnan johtamisen 15 op opintokokonaisuuteen, mutta opintojakson voi suorittaa myös itsenäisenä jaksona. Osaamiskokonaisuus antaa valmiudet suunnitella, johtaa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa erilaisissa organisaatioissa ja eri toimialoilla: kulttuuritapahtumissa, urheiluseuroissa sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä tai kuntasektorilla.

Tavoitteet

Opiskelija:

 • Tunnistaa vapaaehtoistoimintaan liittyviä kehittämistarpeita organisaatioissa.
 • Oppii hyödyntämään ennakoinnin menetelmiä toiminnan suunnittelussa.
 • Oppii hyödyntämään kehittämismenetelmiä toiminnan laadun parantamiseksi.
 • Ymmärtää johtamisen roolin muutostilanteissa.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Course way of working and time table

Opintojakso sisältää kolme (3) lähipäivää verkossa:

 • 11.04.2024 klo 12.00-16.00
 • 12.04.2024 klo 10.00-15.00
 • 10.05.2024 klo 10.00-15.00

Lähipäivien välillä työskennellään itsenäisesti ja tehdään kehittämistehtävä vapaaehtoisorganisaatioon.

Course enrolment info

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

 • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
 • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
 • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
 • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom.! Mikäli kotikorkeakoulusi on HAMK, Turun AMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.