Fall
Course name Sales management
Course date 26.09.2022 - 04.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 08.08.2022 - 11.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Sales management

26.09.2022 - 04.12.2022

Course description

Tavoitteet:

  • Osaat arvioida ja kehittää kannattavia asiakkuuksia ja yhteistyösuhteita.
  • Osaat toteuttaa arvoa tuottavan ja ratkaisukeskeisen myyntiprosessin.
  • Osaat analysoida, suunnitella ja ohjata yrityksen myyntitoimintaa.

Sisältö:

  • Millainen on myynnin toiminta- ja kilpailuympäristö?
  • Mikä on myynnin rooli yrityksen strategian toteuttajana ja asiakasymmärryksen lisääjänä?
  • Miten yrityksen myyntitoimintaa analysoidaan ja mitataan?
  • Miten myyntiä suunnitellaan ja ohjataan?
  • Miten teknologiat tukevat myynnin tuloksellisuutta?

Johtamistehtävissä on tarpeellista ymmärtää laajasti organisaatioiden välistä kaupankäyntiä ja asiakkuuksien kehittämistä.

Opintojakson keskeinen tavoite on, että tunnistat toimintaympäristön vaikutukset, kytket asiakkuuksien ja myynnin johtamisen organisaation strategiaan ja osaat suunnitella ja ohjata ja seurata myynnin ja asiakkuuksien tuloksellisuutta.

Prerequisites

Ei vaadita edeltävää osaamista

Assessment criteria

Opiskelija osaa

  • hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti myyntitoimintaan ja markkinointiin liittyvää tietoa
  • arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

Toteutus:

Opintojakso alkaa 26.9.2022, jolloin kurssin alustalle pääsee kirjautumaan.

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa (Xamk Learn) ja suoritukset tehdään annettavan aikataulun mukaan. Opintojakson alustalla on tallennetut videoluennot, tehtävät ja pääosa tarvittavista aineistoista. Tehtävät ovat monivalintatenttejä, keskustelutehtäviä ja analyysitehtäviä. Opintojakso sisältää tehtäviä, jossa sovelletaan aiheita omasta yrityskontekstista.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Course additional info

Opiskelumateriaali:

Opintojakson alustalla on tallennetut videoluennot, tehtävät ja pääosa tarvittavista aineistoista. Kaikki aineisto on saatavilla heti opintojakson alkaessa.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.