Spring
Course name Sales process to become efficient
Course date 01.01.2023 - 31.07.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB
Teacher Niemelä Jari
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 11.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Sales process to become efficient

01.01.2023 - 31.07.2023

Course description

Kurssin suoritettuasi osaat

 • myyntitoiminnon eri prosessit ja niiden vaiheet
 • analysoida myyntitoiminnon kohdeyrityksessä tai toimijassa
 • resurssoida henkilöt prosessien vaiheisiin tarvittavien kompetenssien ja asenteiden näkökulmasta
 • tunnet sosiaalisen median välineiden soveltuvuuden myynnin näkökulmasta
 • arvotat yritykselle soveltuvimmat asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat
 • tunnet konsultoivan myynnin periaatteet ja soveltamisen kohteeseen.

Sisältö

 • myyntitoiminto prosessien näkökulmasta
 • myyjän toimenkuva prosessin osana
 • oman myyntityön johtaminen
 • sosiaalinen media myyntityön tukena
 • konsultoiva myyntityö ja myyntiviestintä

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)