Fall
Course name Sales psychology
Course date 27.09.2022 - 16.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 11.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Sales psychology

27.09.2022 - 16.12.2022

Course description

Tavoitteet: Opintojaksolla opit mitä on ammattimainen myynti sekä akateemisesta että ammatillisesta näkökulmasta. Opit perusasiat myyntiprosesseista, myyntipsykologiasta, vuorovaikutustaktiikoista, asiakkaan profiloinnista, myyjä- ja asiakastyypeistä, persoonallisuuden vaikutuksesta myyntityöhön, e-myynnistä ja myynnin monista työkaluista. Koulutuksen sisältää sekä kuluttajille suuntautuvan että yritysten välisen myynnin menetelmiä ja esimerkkejä. Sisältö: Mitä on myyntipsykologia ja miten se toimii verkossa? Mitä on asiakasprofilointi ja miten sitä hyödynnetään? Kuinka toteuttaa asiakkaan osallistaminen? Miten kasvattaa lisäarvon myynti käytännössä?

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko

1-5

Arviointi perustuu ennakkotehtävästä, verkkotentistä ja oppimispäiväkirjasta saataviin pisteisiin. Tarkemmat tiedot annetaan opintojakson alussa oppimisympäristössä

Opiskelija osaa a. käsitellä ja arvioida kriittisesti tietoa ja soveltaa sitä käytännössä. b. ratkoa monimutkaisia myyntiin ja myyntijohtamiseen liittyviä haasteita. d. vastata omasta toiminnastaan ja kehittää sitä itsenäisesti. f. toimia tavoitteellisen myyntitiimin jäsenenä tai vetäjänä.

Course way of working and time table

Opiskelijat tekevät opintojakson alussa määräaikaan mennessä opintojaksoon liittyvän ennakkotehtävän. Hyväksytyn ennakkotehtävän suorittamisen jälkeen opiskelijat saavat oppimateriaaliin liittyvän henkilökohtaisen kirjautumiskoodin. Tämä jälkeen opiskelija opiskelee aineiston itsenäisesti, suorittaa opintojaksoon kuuluvan verkkotentin sekä laatii ja palauttaa ohjeistuksen mukaisen oppimispäiväkirjan määräaikaan mennessä.

Opintojakson aikataulu on seuraava: – Ennakkotehtävä aukeaa 27.9.2022 – Ennakkotehtävän viimeinen palautuspäivä 9.10.2022 – Verkkotenttitodistuksen ja oppimispäiväkirjan viimeinen palautuspäivä 12.12.2022

Course info

Kyseessä on kokonaan verkossa toteutettava opintojakso ja sen aineisto löytyy opintojakson verkkosivulta makatemia.fi. Opintojakso perustuu vahvaan tutkimustietoon ja sen on laatinut myynnin ja markkinoinnin professori Petri Parvinen, jonka mukaan kyseessä on Suomen ensimmäinen ja paras myynnin erinomaisuuteen ja psykologiaan porautuva verkkokurssi.