Spring | Full
Course name Sales psychology
Course date 22.01.2024 - 29.04.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB, Business HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.11.2023 - 07.01.2024
Implementation plan

Sales psychology

22.01.2024 - 29.04.2024

Course description

Tavoitteet: Opintojaksolla opit mitä on ammattimainen myynti sekä akateemisesta että ammatillisesta näkökulmasta. Opit perusasiat myyntiprosesseista, myyntipsykologiasta, vuorovaikutustaktiikoista, asiakkaan profiloinnista, myyjä- ja asiakastyypeistä, persoonallisuuden vaikutuksesta myyntityöhön, e-myynnistä ja myynnin monista työkaluista. Koulutuksen sisältää sekä kuluttajille suuntautuvan että yritysten välisen myynnin menetelmiä ja esimerkkejä. Sisältö: Mitä on myyntipsykologia ja miten se toimii verkossa? Mitä on asiakasprofilointi ja miten sitä hyödynnetään? Kuinka toteuttaa asiakkaan osallistaminen? Miten kasvattaa lisäarvon myynti käytännössä?

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointi perustuu ennakkotehtävästä, verkkotentistä ja oppimispäiväkirjasta saataviin pisteisiin

Course way of working and time table

Opskelijat tekevät opintojakson alussa määräaikaan mennessä opintojaksoon liittyvän ennakkotehtävän. Hyväksytyn ennakkotehtävän suorittamisen jälkeen opiskelijat saavat oppimateriaaliin liittyvän henkilökohtaisen kirjautumiskoodin. Tämä jälkeen opiskelija opiskelee aineiston itsenäisesti, suorittaa opintojaksoon kuuluvan verkkotentin sekä laatii ja palauttaa ohjeistuksen mukaisen oppimispäiväkirjan määräaikaan mennessä.

Aikataulu on seuraava:

– Ennakkotehtävä aukeaa 16.1.2024

– Ennakkotehtävän viimeinen palautuspäivä 29.1.2024

– Verkkotenttitodistuksen ja oppimispäiväkirjan viimeinen palautuspäivä 23.4.2024