Spring
Course name Perspectives to Bioeconomy
Course date 10.01.2023 - 31.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Tommi Kukkonen
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 14.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Perspectives to Bioeconomy

10.01.2023 - 31.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää/osaa

  • Tunnistaa biotalouskäsitteen ja sen osa-alueet, biotalouden raaka-aineet ja perusprosessit
  • Biotalouden globaalin merkityksen maapallolle
  • Suomen biotalousstrategian
  • Biotalouden taloudellisen merkityksen Suomessa tällä hetkellä sekä mahdollisuudet tulevaisuudessa
  • Pohtia omaa biotalousosaamistaan ja sen mahdollisia täydentämistarpeita

Sisältö

  • Biotalouden keskeiset määritelmät ja prosessit: Vihreä, sininen, keltainen ja punainen biotalous, biotalous uutena toimintatapana ja mahdollisuutena eri toimialoilla: metsäbiotalous, agrobiotalous, energia, tuotantoympäristöteknologia, kemia ja kiertotalous, bioraaka-aineet ja materiaalit, luontopalvelut ja matkailu
  • Keskeiset biotalouden strategiat: Suomen biotalousstrategian päämäärät ja keskeiset toimenpiteet, maapallo 2030, Pariisin kestävän kehityksen sopimus, EU 2020 strategia
  • Biotalouden luomat tulevaisuuden mahdollisuudet

Assessment criteria

Arviointiperusteet

Palautetut tehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.