Spring
Course name Nätsvenska – Swedish preparatory on-line course
Course date 16.01.2023 - 26.02.2023
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Katri Kallinen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 09.01.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Nätsvenska – Swedish preparatory on-line course

16.01.2023 - 26.02.2023

Course description

Haluatko edetä nopeammin valmentavissa verkko-opinnoissa?

Kurssilla kerrataan kuuden tekstikappaleen yhteydessä myös ruotsin kielen keskeisimmät kielioppirakenteet.

Sekä teksteihin että kielioppiin liittyy tehtäviä, jotka nopeasti auttavat sanojen ja kielioppirakenteiden opiskelussa ja harjoittelussa.

Nätsvenska koostuu viidestä kaikille kurssilaisille yhteisestä tekstikappaleesta, joissa kuvitteelliset ammattikorkeakouluopiskelijat esiintyvät erilaisissa jännittävissä tilanteissa. Kuudes suuntaava tekstikappale (A, B, C tai D) valikoituu oman koulutusalasi mukaan.

Tehtäviin liittyvät ohjeet saat aina erikseen kunkin tekstikappaleen yhteydessä. Lopputentti pidetään verkossa.

• Työelämään valmentavia viestintätilanteita • AMKin eri koulutusalojen yleistermistöä • Keskeiset kielioppirakenteet: verbit, prepositiot, substantiivit ja persoona- ja possessiivipronominit, lukusanat, järjestysluvut, passiivi, det- ja man-pronominit, kysymyssanat, adjektiivit, adverbit, partisiipit ja sanajärjestys.

Course way of working and time table

Itsenäinen verkko-opiskelu.

Nätsvenska on nopeasti etenevä ruotsin valmentava kurssi. Sen kesto on 6 viikkoa, se pidetään aikavälillä 16.1. – 26.2.2023.

Nätsvenska on laajuudeltaan 3 opintopistettä ja se on suunniteltu ammattikorkeakouluihin valmentavaksi ruotsin kurssiksi ennen pakollista tutkintoruotsia.

Course enrolment info

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.