Summer
Course name Cattle Welfare
Course date 01.06.2023 - 15.08.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Natural Sciences HUB, Nature and Environment HUB
Teacher Kämäräinen Hilkka
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 21.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Cattle Welfare

01.06.2023 - 15.08.2023

Course description

Opinnot suoritettuaan

  • opiskelija tuntee nautojen hyvinvoinnin määritelmän, käsitteet ja eri tavat tarkastella nautojen hyvinvointia.
  • opiskelija tuntee nautojen tuotantoprosessit, tuotantoa ohjaavan lainsäädännön ja viranomaismääräykset, erilaisten hoitotoimenpiteiden ja ympäristötekijöiden vaikutuksen nautojen hyvinvointiin.
  • opiskelija tuntee tavat mitata nautojen hyvinvointia.
  • opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Keskeinen sisältö

Tuotantoprosessit, lajinmukainen käyttäytyminen, eläimen tarpeet, hyvinvointia ohjaavat säädökset, hyvinvoinnin määritelmät ja mittauskäytännöt sekä hyvinvointi käytännössä.

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen
  • itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Course additional info

Kohderyhmä: Nautojen hyvinvoinnista kiinnostuneet ammattikorkeakoulujen opiskelijat

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.