Fall | Full
Course name Evidence based nursing
Course date 01.09.2022 - 16.12.2022
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Ilmoitetaan myöhemmin
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.08.2022
Course enrolment info

Evidence based nursing

01.09.2022 - 16.12.2022

Course description

Tavoitteet ja sisältö:

Osaat

  • tarkastella kriittisesti ja monipuolisesti hoitotyöhön liittyviä ilmiöitä
  • kuvata lukemasi keskeisen tiedon kattavasti ja ymmärrettävästi
  • perustella asioita vakuuttavasti
  • esittää perustellen vaihtoehtoisia näkökulmia tai toimintamalleja hoitotyöhön

Prerequisites

Lähtötasovaatimuksena on, että opiskelijalla on hoitotyön kokemusta eri yksiköistä ja hoitotyön eri osa-alueilta.

Opiskelijan tulee osata hakea tietoa tietokannoista (esim. Medic, PubMed) ja hänellä tulee olla valmiudet käyttää viestinnässä sähköisiä etäyhteyksiä (esim. Teams).

Assessment criteria

Hyväksytty / hylätty

Course way of working and time table

Opintojakson suorittaminen tapahtuu DevMoodle-oppimisympäristössä 1.9. – 16.12.2022 välisenä aikana.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.