Non-stop
Course name Evidence-based information in health services
Course date 05.09.2022 - 14.06.2023
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Maisa Alajuuma
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 01.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Evidence-based information in health services

05.09.2022 - 14.06.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija:

  • osaa määritellä, mitä tarkoitetaan näyttöön perustuvalla tiedolla ja toiminnalla
  • ymmärtää, miten näyttöön perustuvaa tietoa tuotetaan, tiivistetään ja levitetään
  • ymmärtää, miten näyttöön perustuvaa tietoa hyödynnetään terveyspalveluissa

Sisältö: 

  • Näyttöön perustuvan tiedon määrittely
  • Näytön tuottaminen
  • Näytön käyttöönotto

Assessment criteria

Hyväksytty-hylätty

Course way of working and time table

MOOC opintokokonaisuus, joka suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

 

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki “AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)