Fall
Course name Advanced neurological physiotherapy
Course date 19.09.2022 - 07.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 11.09.2022
Implementation plan
Enrol

Advanced neurological physiotherapy

19.09.2022 - 07.12.2022

Course description

Tavoitteet: Osaat syventää osaamistasi fysioterapeuttisessa arvioinnissa niin, että se tukee neurologisen asiakkaan kuntoutumista oppimisprosessina. Osaat ottaa huomioon terapian toteutuksessa ja ohjauksessa keskus- ja ääreishermoston sairauksiin liittyviä erityispiirteitä ja hyödyntää monitieteistä tietoperustaa. Osaat soveltaa kliiniseen päättelyyn ja fysioterapeuttiseen erotusdiagnostiikkaan perustuen fysioterapian näyttöön perustuvia keinoja. Osaat osoittaa fysioterapian asiantuntemustasi moniammatillisissa työryhmissä osallistuen asiakkaan toimintakyvyn ja terveyttä edistävän elämäntavan tukemiseen. Sisältö: Miten valitset, perustelet ja käytät toimintakyvyn arviointimenetelmiä niin, että ne tukevat asiakkaan tavoiteasettelua ja kykyä arvioida omaa edistymistä kuntoutumisen eri vaiheissa ohjaten terapian suunnittelua? Miten rakennat progressiivista ja tehtäväkeskeistä harjoittelua neurologisille asiakkaille ottaen huomioon taidon, tasapainon, voiman ja kestävyyden ja suhteuttamalla harjoittelun asiakkaan henkisiin voimavaroihin? Miten ohjaat eri-ikäisiä asiakkaita ja läheisiä hyödyntämään elinympäristön mahdollisuuksia tukemaan harjoittelua terapian ulkopuolella ja edistämään sosiaalista osallistumista? Miten teet yhteistyötä moniammatillisesti neurologisiin sairauksiin liittyvissä erityiskysymyksissä?

Prerequisites

Edeltävä osaaminen: 1. ja 2. lukuvuoden opinnot

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty. Opintojakson hyväksytty (H) suorittaminen edellyttää opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien suorittamista vähintään H3 tasolla (hyvä), tehtävänantojen mukaisiin verkkokeskusteluihin osallistumista sekä opintojaksoon sisältyvän osaamisen testin suorittamista hyväksytysti (H3).

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu itsenäisinä verkko – opintoina Learn verkko – oppimisalustalla. Opiskelija voi valita suorittaako opintojakson tiiviissä aikataulussa 19.9. – 4.11.2022 vai väljemmässä aikataulussa 19.9. – 27.12.2022. Opintojakson suoritusohjeet tehtävänantoineen ja tehtävien määräaikoineen esitellään Learn verkko – oppimisalustalla. Opintojakso sisältää yhden osaamisen testin (tentin) sekä kirjallisia oppimis- ja reflektiotehtäviä.