Non-stop
Course name Observation and treatment on the neurological patient
Course date 02.05.2023 - 29.11.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 27.08.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Observation and treatment on the neurological patient

02.05.2023 - 29.11.2023

Course description

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuasi sinä: – Tunnet keskeisimmät neurologiset sairaudet. – Osaat tunnistaa akuutisti sairastuneen neurologisen potilaan oireita ja soveltaa siihen tarkoitettuja malleja ja menetelmiä. – Osaat havainnoida ja tarkkailla äkillisesti sairastuneen neurologisen potilaan vointia ja vastata hoidon tarpeeseen hoitotyön auttamismenetelmiä soveltaen. – Osaat hankkia ja käyttää tutkittua tietoa sekä hyödyntää sitä neurologisen potilaan terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä. Sisältö: • yleisimmät neurologiset sairaudet, oireet ja ilmenemismuodot • akuutisti sairastuneen neurologisen potilaan alkuvaiheen tarkkailussa käytettävät mallit ja menetelmät • näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen akuutin neurologisen potilaan tarkkailussa ja hoidossa • neurologiseen sairauteen liittyvät syy-seuraussuhteet ja niiden merkitys yksilön hyvinvoinnissa

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointi: Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien ja testien suorittamisen. Opintojakso päättyy lopputestiin, joka arvioidaan Hyväksytty/Hylätty -asteikolla XAMK:n arviointiohjeiden mukaisesti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opetus sisältää nauhoitettuja verkkoluentoja, keskustelutehtäviä, ja tietotestejä sekä kokoavan lopputestin verkkoympäristössä.

Verkkokurssi on avoinna ja suoritettavissa omaan tahtiin kolmessa kuukaudessa (3kk:den aikana).

-Opintojakso on automatisoitu verkkototeutus -Itseopiskelu verkkoympäristössä mahdollistaa oman aikataulun luomisen sekä itsenäisen ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. -Voit rytmittää omaa oppimistasi ja opiskeluasi Learn alustalla annettujen määräaikojen puitteissa.

Course info

2.5.-29.11.2023. Ensimmäinen aloitus on 2.5. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.8.2023.