Fall
Course name Basics of neuropsychiatry
Course date 29.08.2022 - 23.10.2022
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Eeva Tawast
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 22.08.2022
Implementation plan
Enrol

Basics of neuropsychiatry

29.08.2022 - 23.10.2022

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää neuropsykiatrian aseman neurologian ja psykiatrian välimaastossa. Opiskelija tunnistaa tavallisimpia neuropsykiatrisia piirteitä ja oireyhtymiä: autismikirjo; ADHD; Touretten oireyhtymä; laaja-alaiset oppimisvaikeudet; skitsofrenia. Opiskelija hahmottaa oireyhtymien neuropsykologiasta kehitystaustaa. Opiskelijalla on perusvalmiuksia kohdata työelämässä neuropsykiatrisia asiakkaita.

Sisältö:

  • neuropsykiatria tieteenalana
  • tavallisimmat neuropsykiatriset piirteet ja oireyhtymät
  • neuropsykiatristen piirteiden kehittyminen neuropsykologian näkökulmasta
  • neuropsykiatristen piirteiden kohtaaminen yleisellä tasolla asiakastyössä

Assessment criteria

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa neuropsykiatriaan kuuluvia teemoja ja osaa määritellä tavallisimpia neuropsykiatrisia piirteitä. Opiskelija tunnistaa neuropsykiatristen piirteiden ja oireyhtymien kehityksellisen perustan ja ymmärtää piirteiden taustalla olevia aivotoimintojen perusmekanismeja. Opiskelija osoittaa tutustuneensa neuropsykiatristen piirteiden kohtaamiseen asiakastyössä.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4)

Opiskelija kykenee analysoimaan neuropsykiatrian asemaa tieteenalana. Opiskelija osaa soveltaa kriittistä ajattelua neuropsykiatristen piirteiden tunnistamisessa. Opiskelija kykenee erottelemaan neuropsykiatrisia piirteitä ja yhdistämään niitä eri diagnooseihin sekä oirekuviin. Opiskelija tunnistaa neuropsykiatristen häiriöiden eri aivomekanismeja ja osaa analysoida niitä. Opiskelija hahmottaa neuropsykiatristen piirteiden kohtaamisen tavoitteita ja haasteita erilaisissa asiakaskohtaamisissa.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti neuropsykiatrian asemaa tieteenalana ja tunnistaa siihen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Opiskelija kykenee tekemään hallittuja, perusteltuja argumentteja neuropsykiatristen piirteiden ja oireiden tunnistamisesta piirteiden kirjon ja oireyhtymien kriteerit sekä normaalivaihtelun huomioiden. Opiskelija osaa soveltaa kriittistä ajattelua koskien neuropsykiatristen oireiden diagnosointia. Opiskelija hallitsee hyvin tietoa erilaisten neuropsykiatristen häiriöiden yhteisistä ja erillisistä aivomekanismeista. Opiskelija osaa arvioida ja käyttää monipuolisesti ajattelun ja havainnoinnin tapoja eri asiakaskohtaamisissa ja huomioiden neuropsykiatriset piirteet mukauttaa omaa toimintaansa kohtaamisissa.

Course way of working and time table

– Kurssi toteutetaan täysin virtuaalitoteutuksena 29.8.-23.10.2022 (orientaatio on-line 30.8.2022 klo 9-11 ja myöhemmin nauhoitteena katsottavissa.

– Työmuoto on täysin itsenäinen opiskelu: opiskelu tapahtuu verkkoluentojen, muun verkkomateriaalien, kirjallisuuden lukemisen sekä verkko-oppimistehtävien muodossa. Osan tehtävistä saa toki halutessaan tehdä opintopiirimäisesti muiden kurssilla olevien kanssa.

– Osaamistavoitteisiin pääsemistä tuetaan monipuolisella verkko-opetuksella.

Course info

Kurssi toteutetaan 29.8.-23.10.2022 ja toteutus on täysin virtuaalinen, omassa etenemistahdissa toteutettava (ei on-line-opetusaikoihin sidottu: orientaatio on-line 30.8.2022 klo 9-11 Zoomissa, mutta myös myöhemmin nauhoitteena katsottavissa). Opiskelijat saavat kurssimateriaalien Moodle-tunnukset viimeistään 29.8.2022 ja suositellaan toki tulemaan orientaatioon paikalle on-line, jotta mahdollisiin omiin kysymyksiin oppimistehtävistä tai kurssin sisällöllisistä asioista saa vastaukset 30.8.2022.