Fall
Course name Neuropsychiatric rehabilitation
Course date 22.10.2024 - 15.12.2024
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Eeva Tawast
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 26.04.2024 - 31.05.2024
Implementation plan
Enrol

Neuropsychiatric rehabilitation

22.10.2024 - 15.12.2024

Course description

Tavoitteet:

Opintojaksolla keskitytään neuropsykiatrisen diagnoosin saaneen aikuis- ja vanhusasiakkaan hyvään kohtaamiseen ja kuntoutuksen mahdollisuuksiin. Opintojaksolla hyödynnetään kokemusasiantuntijoiden näkökulmaa ja tutkitaan moninaista elämää neuropsykiatrian kirjolla. Opetusmenetelmät sisältävät neuropsykiatristen oireyhtymien kuntoutukseen liittyviä käytännön harjoitteita.

Sisältö:

  • neuropsykiatrinen aikuisasiakas
  • neuropsykiatrinen vanhusasiakas
  • hyvä kohtaaminen neuropsykiatrisen asiakkaan kohtaamisessa elämänkaaren eri vaiheissa
  • kuntoutuksen mahdollisuudet neuropsykiatrisen asiakkaan kohdalla elämänkaaren eri vaiheissa
  • moninaisuus neuropsykiatrisen aikuis- ja vanhusasiakkaan elämässä
  • neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutuksen käytännöt aikuis- ja vanhusasiakkaiden parissa
  • kuntoutuksen suunnitteluun ja kuntoutusmenetelmiin tutustuminen

Prerequisites

Opiskelijalla on oltava jo perustietoa kehityksellisestä neuropsykiatriasta (Neuropsykiatrian perusteet -opintojakso tai muualla hankittua tietoa autismin kirjosta, ADHD:sta ja Touretten oireyhtymästä). Opintojaksolla keskitytään neuropsykiatrisen diagnoosin saaneen aikuis- ja vanhusasiakkaan hyvään kohtaamiseen ja kuntoutuksen mahdollisuuksiin. Opintojaksolla hyödynnetään kokemusasiantuntijoiden näkökulmaa ja tutkitaan moninaista elämää neuropsykiatrian kirjolla. Kurssin opetusmenetelmiin kuuluu kokemusasiantuntijan virtuaalivierailuja sekä ohjattu tai itse järjestetty tutustumiskäynti neuropsykiatrisen aikuisasiakkaan palveluihin.

Assessment criteria

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5;: arviointiperusteina jatkuva arviointi (verkko-opiskelun aktiivisuus) sekä itsenäiset etäoppimistehtävät

Course way of working and time table

Kuvaus:

Kurssi toteutetaan pääosin virtuaalitoteutuksena ja sen voi suorittaa täysin ajasta ja paikasta riippumattomana itsenäisenä opiskeluna. Opiskelu tapahtuu verkkoluentojen, muiden verkkomateriaalien, kirjallisuuden lukemisen sekä verkko-oppimistehtävien muodossa 22.10.-13.12.2024 (Verkko)luennot, kirjallisuus, verkko-opiskelumateriaali, työelämä- ja käytännönläheinen aihepiiriin tutustuminen, 4.12. klo 13 neuropsykiatrisen kuntoutuksen tutustumiskäyntimahdollisuus ja/tai kokemusasiantuntijan vierailu TAI itse järjestetty (virtuaali)opintokäynti, asiakastapaukseen perustuva oppimistehtävä.

Osaamistavoitteisiin pääsemistä tuetaan myös on-line:

  • 22.10.2024 klo 11-13 orientaatio/ Eeva Tawast (Zoom sekä tallenne jälkikäteen)
  • 4.12.2024 klo 13-15.30 HUOM! AIKATAULUMUUTOS MAHDOLLINEN vierailevien asiantuntijoiden opastuksella etäopintokäynti kahteen aikuisten kuntoutusta toteuttavaan yksikköön, jonka vaihtoehtona itse järjestetty opintokäynti. Etäopintokäynnistäkin pyritään tarjoamaan tallenne jälkikäteen tai opiskelija voi itse järjestää oppimistaan tukevan oman visiitin johonkin neuropsykiatrista kuntoutusta tarjoavaan yksikköön.

Kurssin oppimateriaali ja kirjallisuus esitetään kurssialueen Moodle-työskentelytilassa Keskeisiä teoksia ovat ”Autismin kirjo ja ikääntyminen” sekä ”ADHD-aikuisen selviytymisopas vol 2”. Verkkomateriaalivaihtoehtoja: Handbook of Interdisciplinary Treatments for Autism Spectrum Disorder (https://metropolia.finna.fi/Record/nelli15.4100000008048066) Autism in Adulthood (https://metropolia.finna.fi/Record/nelli15.4100000009152904) Handbook of Treatments for Autism Spectrum Disorder (https://metropolia.finna.fi/Record/nelli15.41000000008820130).