Non-stop
Course name Applying Neuropsychology in Healthcare and Rehabilitation
Course date 08.02.2022 - 20.03.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.11.2021 - 18.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Applying Neuropsychology in Healthcare and Rehabilitation

08.02.2022 - 20.03.2023

Course description

Tavoitteet:  – Opit tietämään mitä kognitiiviset toiminnot tarkoittavat sekä millaisia neuropsykologisia yleis- ja erityishäiriöitä on olemassa – Perehdyt keskeisimpiin neurologisiin sairauksiin liittyviin kognitiivisiin oirekuviin – Opit ymmärtämään miten kognitiiviset oireet voidaan huomioida hoito- ja kuntoutustyössä asiakkaan toimintakykyä edistävällä tavalla Sisältö:  – Aivojen toiminnan perusteet – Aivoterveyteen vaikuttavat tekijät – Kognitiivinen toiminta: – kielelliset toiminnot – näönvaraiset toiminnot – tarkkaavaisuus – toiminnanohjaus – muisti – tahdonalaisten liikkeiden säätely – Kognitiiviset oireet ja kuntouttava työote hoito- ja kuntoutustyössä – Yleisimpiin neurologisiin sairauksiin liittyvät neuropsykologiset oirekuvat

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla ja siihen sisältyy loppuverkkotentti. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja. Opintojakson verkkotalenteiden katselu onnistuu parhaiten tietokoneella.

Opintojakso koostuu kirjallisuuteen perehtymisestä sekä Learn-alustalla olevista materiaalilinkeistä sekä alustuksista. Kirjana on soveltuvin osin Jehkonen, Saunamäki, Paavola, Vilkki (toim.) Kliininen neuropsykologia, sivut 23-39 ja 57-272.

 

Course info

Opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 8.2.2022 alkaen. Suoritusaika 3kk.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 18.12.2022