Fall
Course name Youth Culture and Youth Work
Course date 29.08.2022 - 21.12.2022
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Timo Hintikka
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 21.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Youth Culture and Youth Work

29.08.2022 - 21.12.2022

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää nuorisokulttuurien taustaa ja roolia identiteetin luojana. Opiskelija tiedostaa vertaisryhmien ja mediakulttuurin merkityksen nuoren identiteettityössä, vuorovaikutuksessa ja jokapäiväisessä arjessa. Opiskelija tietää nuorisotyön tehtävät, muodot ja menetelmät.

Sisältö:

  • nuorten omat elämäntavat ja eri kulttuurit, ala- ja vastakulttuurit, mediakulttuuri
  • digitaalinen ja sosiaalinen media, kännykkäkulttuuri
  • nuorisotyön lähtökohdat, käytänteet ja menetelmät
  • nuorisotiedotuksen periaatteet

Prerequisites

Opiskelija tietää nuoruuteen liittyviä psykologisia, sosiologisia ja kasvatustieteellisiä peruskäsitteitä ja näkökulmia.

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Verkko-opiskelu ja vaihtoehtoiset oppimistehtävät. Opintojaksolla ei ole webinaareja, mutta se sisältää vuorovaikutteisia tehtäviä keskustelupalstalle.