Summer
Course name Youth Crime
Course date 15.05.2023 - 30.06.2023
Institution Vaasa University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Susanna Weber
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.04.2023 - 02.05.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Youth Crime

15.05.2023 - 30.06.2023

Course description

Hyödyt:

 • Ymmärrät, mitä nuorisorikollisuus tarkoittaa
 • Saat erilaisia näkökulmia siihen, miten nuorten tekemä rikollisuus ilmenee yhteiskunnassa
 • Vahvistat osaamistasi nuorten tekemien rikosten ennaltaehkäisyssä ja nuorten syrjäytymisen vastaisessa työssä
 • Saat välineitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • Määritellä nuorten syrjäytymisen riskitekijöitä
 • Tunnistat, millaisia rikoksia nuoret tekevät ja miten nuorten rikollinen käyttäytyminen näyttäytyy yhteiskunnassa
 • Vahvistat osaamistasi nuorisorikollisuuden ehkäisyssä ja nuorten syrjäytymisen vastaisessa työssä

Sisältö:

 • Nuorisorikollisuus
 • Nuorten tekemät rikokset ja niiden ehkäisy
 • Syrjäytymisen ehkäisy

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja.

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty. Arviointimenetelminä oppimistehtävän osat.

 

Course way of working and time table

Opetusmuoto- ja menetelmät
 • Webinaarit (ajankohta ilmoitetaan opintojakson alkaessa)
 • Itsenäinen opiskelu
 • Oppimistehtävät
 • Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa 15.5.-30.6.2023 välisenä aikana.
Opiskelumateriaali
 • Opintojakson materiaalit jaetaan yhteisellä Moodle-alustalla annetussa aikataulussa
 • Video- ja ääniluennot sekä kirjalliset materiaalit

 

Course enrolment info

Tieto kurssille pääsystä ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Kurssille on rajattu määrä paikkoja.