Spring
Course name Youth Housing Advicing and Counseling
Course date 23.01.2023 - 26.05.2023
Institution Diakonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Teija Kynkäänniemi, Susanna Tanskanen
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 28.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Youth Housing Advicing and Counseling

23.01.2023 - 26.05.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteitä
  • tietää asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
  • ymmärtää asumisneuvonnan oikeudellista perustaa, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
  • tuntee nuorten asumisneuvonnan toimijakenttää
  • osaa soveltaen käyttää asumisneuvonnan työkäytäntöjä, kuten asumisen puheeksiotto, neuvonta ja ohjaus, kotiin vietävä tuki sekä monialainen yhteistyö

Sisällöt:

  • nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteet
  • asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
  • asumisneuvonnan oikeudellinen perusta, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
  • nuorten asumisneuvonnan toimijakenttä
  • asumisneuvonnan työkäytännöt

Assessment criteria

Arviointiasteikko 0-5. Opintojakson arviointi perustuu tietotestien tekemiseen.

Course way of working and time table

Opiskelija tekee opintojakson itsenäisenä opiskeluna verkko-oppimisympäristö Diaklessa.

Course info

Tietokone, toimiva nettiyhteys.

Course enrolment info

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.