Non-stop
Course name Youth mental health care and substance abuse care (nonstop start)
Course date 06.06.2023 - 19.03.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 17.12.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Youth mental health care and substance abuse care (nonstop start)

06.06.2023 - 19.03.2024

Course description

Tavoitteet:

 • Syvennät osaamistasi erityisesti nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä ja niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
 • Syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä.
 • Perehdyt nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisiin keinoihin ja erilaisiin verkostoihin sekä kolmanteen sektoriin.

Sisältö:

 • Orientointi opintojakson kokonaisuuteen ja suoritustapoihin
 • Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö
 • Nuorten psykiatrinen, psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus ja hoito
 • Näyttöön perustuva toiminta nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
 • Nuorisopsykiatrisia kysymyksiä
 • Nuorten hyvinvointi-indikaattorit ja hyvinvointisuunnitelmat
 • Järjestöt nuorten hyvinvoinnin edistäjinä
 • Nuoret lastensuojelun asiakkaana
 • Verkkokeskustelut opiskelijoiden valitsemista aiheista

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja. Opintojaksoa suositellaan erityisesti nuorten parissa työskenteleville.

Assessment criteria

Arviointiasteikko:

1-5

Arviointi perustuu seuraavien tehtävien suorittamiseen:

 • Nuoren psyykkinen kehitys
  • Orientoiva tehtävä ja verkkokeskustelu
 • Nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuushäiriöiden ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja hoito
  • kaksi mindmap-tehtävää, verkkokeskustelu ja tentti
 • Ammattilaisena nuorta auttamassa
  • verkkokeskusteluja, essee ja tentti

Course way of working and time table

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-oppimisalustalla. Opintojakso sisältää verkkotenttejä ja arvioitavia oppimistehtäviä. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää

Course additional info

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.

Course enrolment info

Peruminen: Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen: Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!