Non-stop
Course name Youth mental health care and substance abuse care
Course date 05.01.2022 - 20.03.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamkin opettaja
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.11.2021 - 18.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Youth mental health care and substance abuse care

05.01.2022 - 20.03.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Syvennät osaamistasi erityisesti nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä ja niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
 • Syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä.
 • Perehdyt nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisiin keinoihin ja erilaisiin verkostoihin sekä kolmanteen sektoriin.

Sisältö:

 • Orientointi opintojakso kokonaisuuteen ja suoritustapoihin
 • Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö
 • Nuorten hyvinvointi-indikaattorit ja hyvinvointisuunnitelmat
 • Järjestöt nuorten hyvinvoinnin edistäjinä
 • Näyttöön perustuva toiminta nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
 • Nuorten psykiatrinen, psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus ja hoito
 • Nuorisopsykiatrisia kysymyksiä
 • Nuoret lastensuojelun asiakkaana

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja.

Assessment criteria

Arviointi perustuu seuraavien tehtävien suorittamiseen:

 • Nuoren psyykkinen kehitys
  • Orientoiva tehtävä ja verkkokeskustelu
 • Nuorten mielenterveys- päihde- ja riippuvuushäiriöiden ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja hoito
  • 2 mindmap-tehtävää, verkkokeskustelu ja tentti
 • Ammattilaisena nuorta auttamassa
  • verkkokeskusteluja, essee ja tentti

Arviointiasteikko:

1-5

Course way of working and time table

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojakso sisältää verkkotenttejä ja arvioitavia oppimistehtäviä. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Course additional info

Tämä opintojakso alkaa 5.1.2022 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.

Course enrolment info

Peruminen

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!