Summer
Course name Loneliness in Young People
Course date 01.06.2023 - 31.07.2023
Institution Vaasa University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Pirita Setälä
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.04.2023 - 02.05.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Loneliness in Young People

01.06.2023 - 31.07.2023

Course description

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi osaat:

  • Kuvata nuorten yksinäisyyteen vaikuttavat tekijät 
  • Kuvata yksinäisyyden vaikutuksia ja seurauksia nuoren elämässä 
  • Havaita, kohdata ja puuttua nuoren toimintaan
  • Ymmärtää yksinäisyyden ennaltaehkäisyn merkityksen 

Sisältö:

  • Opintojaksolla tutustutaan nuorten yksinäisyyteen ilmiönä ja minkälaiset tekijät nuoren elämässä voivat aiheuttaa yksinäisyyttä  
  • Opintojakso antaa valmiuksia tunnistaa ja kohdata yksinäinen nuori
  • Opintojaksolla käydään myös läpi ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen keinot 

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja.

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty.

 

Course way of working and time table

Opetusmuoto- ja menetelmät

Verkko-opetus, sisältäen videomateriaalia, podcasteja, omaa pohdintaa keskustelualustalla sekä toisten kurssilaisten tekstien kommentointia. Lopuksi case-tehtäviä (2 kpl).

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa aikavälillä 1.6.-31.7.2023.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali Moodle-alustalla.

 

Course enrolment info

Tieto kurssille pääsystä ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Kurssille on rajattu määrä paikkoja.