Fall
Course name Instructions for producing online guidance material
Course date 28.08.2023 - 14.12.2023
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Leena Hinkkanen
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.06.2023 - 30.11.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Instructions for producing online guidance material

28.08.2023 - 14.12.2023

Course description

Tavoitteet:

 • osaa suunnitella laadukasta verkko-ohjausmateriaalia (esim. video, animaatio, podcast tai kirjallinen verkkomateriaali)
 • osaa tuottaa laadukasta ja asiakaslähtöistä verkko-ohjausmateriaalia
 • ymmärtää saavutettavuuden merkityksen verkko-ohjausmateriaalissa
 • tietää tekijänoikeudet
 • ymmärtää tekijänoikeuslisenssien erot
 • osaa merkitä tekijänoikeuslisenssin laatimaansa verkko-ohjausmateriaaliin
 • osaa arvioida verkko-ohjausmateriaalia

Sisältö:

 • verkko-ohjausmateriaalin suunnittelu
 • verkko-ohjausmateriaalin tuottaminen
 • verkko-ohjausmateriaalin arviointi
 • saavutettavuus verkko-ohjausmateriaalissa
 • tekijänoikeudet ja lisenssi

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty Hyväksytty, kun kaikki suoritukset ovat kunnossa.

Course way of working and time table

Verkkokurssi suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Opintojakson toteutus alkaa 28.8. 2023. ja päättyy 14.12. 2023 Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin.