Fall
Course name Introduction to Robotic Process Automation
Course date 16.09.2022 - 31.12.2022
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Natural Sciences HUB, Technology HUB
Teacher Joni Ranta
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 27.11.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Introduction to Robotic Process Automation

16.09.2022 - 31.12.2022

Course description

Osaamistavoitteet

  • Tiedät ohjelmistorobotin toimintaperiaatteen
  • Hahmotat ohjelmistorobotiikan hyödyt oman alasi näkökulmasta
  • Osaat kuvata prosesseja graafisesti jollakin notaatiolla
  • Tiedät millä periaatteilla ohelmistorobotiikan hyötyjä voidaan arvioida ja mitata sekä asiakkaan näkökulmasta että palvelun tuottajan näkökulmasta

Sisältö

  • Ohjelmistorobotin kehitys- ja moniajoympäristön toimintaperiaate
  • UIPath-ohjelmistorobotti ja siihen liittyvät tietotekniset työkalut
  • Palveluprosessin kuvaaminen ja viestiminen
  • Microsoft Visio kaaviotyökalut
  • Ohjelmistorobotiikkaprojektin hyödyn arvioinnin periaatteita

Prerequisites

Opiskelijalta ei vaadita aiempaa tuntemusta ohjelmistorobotiikasta eikä teknistä osaamista.

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.