Fall
Course name Software Engineering
Course date 10.10.2022 - 21.12.2022
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Toni Westerlund
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Software Engineering

10.10.2022 - 21.12.2022

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija tuntee keskeisimpiä ohjelmistotuotannon malleja ja menetelmiä sekä osaa soveltaa niitä ohjelmistokehitysprojektissa.

Sisältö:

  • Prosessimallit, erityisesti ketterät menetelmät scrum, XP, lean ja kanban.
  • Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu (OOAD) UML:lla CASE-välinettä hyödyntäen.
  • Ohjelmistoarkkitehtuurit: interaction-oriented (MVC), component-based, pipelined, distributed ja microservices architecture sekä suunnittelumallit: singleton, factory, facade ,…
  • Parhaat suunnittelu- ja ohjelmointikäytännöt

Assessment criteria

H-5

Course way of working and time table

Kontaktiopetusta 32 h. Kontaktiopetus koostuu luento-opetuksesta, CASE-välineeseen perehtymisestä sekä ryhmätyöskentelystä. Itsenäistä työskentelyä 105,5h, joka sisältää perehtymisen materiaaleihin, harjoitustöiden teon sekä lukukausiprojektissa työskentelyä

Course info

Opetussuunnitelma, palautuskansiot ja linkit materiaaleihin Moodlen työtilassa. Luentomateriaali, esimerkki-caset, harjoitukset ja harjoitustyöt ovat jaetussa OneDrive-hakemistossa, johon on linkki Moodlen työtilassa.

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi