Non-stop
Course name Software Testing Basics
Course date 31.10.2022 - 31.08.2023
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Natural Sciences HUB
Teacher Pekka Ojala, Jussi Väisänen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.07.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Software Testing Basics

31.10.2022 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää testauksen roolin ohjelmistokehityksessä ja laadunvarmistuksessa.
 • Opiskelija osaa vertailla manuaalista ja automatisoitua testausta.
 • Opiskelija osaa käyttää tarvittavia testaustyökaluja.
 • Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida testauksen.

Sisältö:

 • Testauksen rooli ohjelmistokehityksessä
 • Manuaalinen testaus
 • Automatisoitu testaus
 • Käytettävyystestaus
 • Tietoturvan huomioiminen testauksessa
 • Testaustyökalut
 • Testauksen suunnittelu, toteutus ja raportointi

Assessment criteria

Arviointiasteikko 0-5.

Course way of working and time table

Opiskelu on verkossa tapahtuvaa itseopiskelua.

Opintojakson toteutusaika: 31.10.2022-31.8.2023.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta. Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki “AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)