Summer
Course name Basics of C# Programming
Course date 01.06.2023 - 31.08.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Technology HUB
Teacher Lahti Sami
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 21.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basics of C# Programming

01.06.2023 - 31.08.2023

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjelmistoja C#-kielellä. Hän hallitsee muuttujat ja lukutaulukot sekä merkkijonot ja niiden käsittelyfunktiot. Opiskelija osaa tehdä omia funktioita ja hän osaa luoda tiedostoja, kirjoittaa dataa niihin ja lukea tietoa niistä.

Keskeinen sisältö

  • Muuttujat, lukutaulukot
  • Merkkijonot ja niiden käsittely
  • Syöttö- ja tulostusfunktiot
  • Totuusarvot
  • Satunnaisluvut
  • Toisto-, valinta- ja ehtorakenteet
  • Funktiot – Funktioiden esittely – Funktioiden toteutus – Funktioiden käyttäminen – C#:n funktiot/omat funktiot
  • Tiedostojen käsittely – Luonti/avaaminen ja sulkeminen – Tiedostoon kirjoittaminen – Tiedostosta lukeminen

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja, mutta tietokoneen käytön perusosaaminen vaaditaan.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu palautettuihin tehtäviin.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle ja Zoom)

Opintojakso koostuu teemoista, joihin kuuluu opetusvideoita, harjoitustehtäviä sekä palautettavia, teemaan liittyviä tehtäviä.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.