Fall
Course name Object-oriented Programming
Course date 05.09.2022 - 04.11.2022
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Kimmo Hedemäki
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Object-oriented Programming

05.09.2022 - 04.11.2022

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää olio-ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet ja perusperiaatteet. Opiskelija osaa laatia olioparadigmaa noudattavia ohjelmia.

Sisältö:

  • Olio-ohjelmoinnin perusperiaatteet: kapselointi (encapsulation), tiedon kätkentä (information hiding), periytyminen (inheritance) ja monimuotoisuus (polymorphism)
  • Viite- ja arvosemantiikka
  • Metodien kuormittaminen
  • Metodien korvaaminen
  • Aikainen ja myöhäinen sidonta
  • Tietorakenteet

Assessment criteria

H-5

Course way of working and time table

Luennot ja ohjelmointilabrat Zoomissa 10 * 4h. Luentomateriaali ja tehtävät Moodlessa. Ohjaus Teamsin kautta Itsenäinen opiskelu Ohjelmointi tehdään C# kielellä VIsual Studio Code:lla Loppukoe Moodlessa viikolla 43/2022. Uusintakokeet sovitaan tapauskohtaisesti.

Course additional info

Opiskelijan tulee varata riittävästi aikaa. Olio-ohjelmoinnin omaksuminen vaatii runsaasti omaehtoista ohjelmointiharjoittelua. Kurssin aikana tullaan tekemään runsaasti erilaisia ohjelmointi harjoituksia. Opiskelijan on tärkeää pysyä ryhmän tahdissa, koska uutta asiaa on paljon ja oppiminen perustuu aiemmin opittuun.

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi