Non-stop
Course name Object-oriented programming (C++)
Course date 06.02.2020 - 31.12.2025
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher viopesupport@metropolia.fi
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.02.2020 - 31.12.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Object-oriented programming (C++)

06.02.2020 - 31.12.2025

Course description

Tavoitteet

 • opiskelija tuntee C++-kielen ja sen erityispiirteet olio-ohjelmoinnissa
 • opiskelija osaa määritellä luokan, luoda olion ja kirjoittaa koodia, jossa oliota käytetään.
 • opiskelija osaa olioiden välisen yhteistyön, periytymismekanismin ja pystyy hyödyntämään dynaamista sidontaa.
 • opiskelija osaa käyttää operaattorifunktioita

Sisältö

 • olion automaattinen ja dynaaminen luonti
 • konstruktorit ja destruktorit
 • periytyminen, assosiaatiot, koostuminen
 • virtuaalifunktiot ja myöhäinen sidonta
 • erilaiset parametrityypit
 • kopiointikonstruktori
 • operaattorifunktiot
 • geneeriset funktiot

Prerequisites

Ohjelmoinnin perusteet

Osallistujilta edellytetään perustiedot yksinkertaisten www-sovellusten ohjelmoinnista.

Assessment criteria

Kun opiskelija on tehnyt vähintään 80% tehtävistä, tulee hänen kurssiarvioinnin saamiseksi lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport@metropolia.fi

Kurssiarviointi on hyväksytty/hylätty

Arvioinnit pyritään viemään mahdollisimman nopeasi Metropolian opiskelijarekisteriin, mutta tutkintosääntömme mukaisesti enintään neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet opiskelijan ilmoituksen opintojakson suorittamisesta.

Course way of working and time table

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi. Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja sen voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope -ympäristö.

Course info

 • Olioparadigmojen toteutustavat eri ohjelmointikielissä
 • Suunnitteluaineiston hyödyntäminen
 • Käyttöliittymän ja sovelluslogiikan eristäminen (MVC)

Course additional info

Kaikki kurssiin liittyvä materiaali löytyy Viope-oppimisympäristöstä ja kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Course enrolment info

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.