Fall
Course name Succeed in Job Hunting
Course date 18.09.2023 - 08.12.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Satu Saarinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.08.2023 - 10.09.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Succeed in Job Hunting

18.09.2023 - 08.12.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla

 • Tutustut työnhaun prosessiin kokonaisuudessaan
 • Saat tietoa CV:n, työhakemuksen, LinkedIn-profiilin ja video-CV:n tekemisestä sekä työhaastattelusta
 • Tutustut erilaisiin työnhaun kanaviin

Sisältö

 • CV ja sen laatiminen
 • Työhakemus / saatekirje ja sen laatiminen
 • LinkedIn-profiili ja sen laatiminen
 • Työnhaun kanavat
 • Työhaastattelu
 • Verkostoituminen ja kontaktin ottaminen työnantajaan

Prerequisites

Soveltuu kaikille, joita haluavat kehittää työnhakutaitojaan.

Assessment criteria

Arviointikriteerit

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on tehnyt CV:n, laatinut tehtävänmukaisen työhakemuksen ja LinkedIn-profiilin sekä palauttanut muut opintojakson tehtävät.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

 • Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan
 • Opintojakso sisältää digitaalista opetusmateriaalia ja lähdeaineistoa, joiden avulla opiskelija voi itsenäisesti kehittää työnhaun taitojaan
 • Opiskelija saa palautetta tekemistään tehtävistä

Course info

 • Opintojaksolla opiskelija laatii työhakemuksen, CV:n ja LinkedIn-profiilin, joista hän saa opettajalta kirjallista tai suullista palautetta opintojakson päätteeksi. Muutoin opiskelija opiskelee verkossa itsenäisesti opintojakson tavoitteiden mukaisesti.
 • Opintojakso sisältää digitaalista opetusmateriaalia ja lähdeaineistoa, joiden avulla opiskelija voi itsenäisesti kehittää työnhaun taitojaan. Opiskelija saa palautetta tekemistään tehtävistä.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.