Spring
Course name Succeed in Job Hunting
Course date 01.02.2023 - 31.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Satu Saarinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 19.01.2023 - 14.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Succeed in Job Hunting

01.02.2023 - 31.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla

 • Tutustut työnhaun prosessiin kokonaisuudessaan
 • Saat tietoa CV:n, työhakemuksen, LinkedIn-profiilin ja video-CV:n tekemisestä sekä työhaastattelusta
 • Tutustut erilaisiin työnhaun kanaviin

Sisältö

 • CV ja sen laatiminen
 • Työhakemus / saatekirje ja sen laatiminen
 • LinkedIn-profiili ja sen laatiminen
 • Työnhaun kanavat
 • Työhaastattelu
 • Verkostoituminen ja kontaktin ottaminen työnantajaan

Assessment criteria

Arviointikriteerit: Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on tehnyt / päivittänyt CV:n, laatinut tehtävänmukaisen työhakemuksen ja LinkedIn-profiilin

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

 • Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan
 • Opintojakso sisältää digitaalista opetusmateriaalia ja lähdeaineistoa, joiden avulla opiskelija voi itsenäisesti kehittää työnhaun taitojaan
 • Opiskelija saa palautetta tekemistään tehtävistä

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.