Fall
Course name Finnish for Students
Course date 19.09.2022 - 02.12.2022
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Kaisa Peuhkurinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 04.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Finnish for Students

19.09.2022 - 02.12.2022

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • Tunnistaa keskustelujen aiheet ja pääkokonaisuudet
  • Erottaa kirjakielen ja puhekielen erot
  • Kertoa itsestä, arjesta ja osaamisesta suppeasti
  • Toimia arjen tilanteissa
  • Löytää ydinasiat lyhyistä teksteistä
  • Kirjoittaa lyhyitä tekstejä

Sisältö

  • Arjen viestintätilanteet: itsestä kertominen, ajan ilmaiseminen, erilaiset asiointitilanteet, uutisten ymmärtäminen
  • Viestintätilanteiden sanasto ja fraasit
  • Puhekielen piirteitä ja puhekielen sanastoa
  • Perustason (YKI 2) kielioppia

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

A2.2-tason kielitaito, ei vaatimusta todistuksesta

Course way of working and time table

Verkkotapaamiset (vapaaehtoisia)

23.09. klo 14 – 15

28.10. klo 14 – 15

25.11. klo 14 – 15

Teet tehtävät itsenäisesti ja palautat ne Moodleen. Saat opettajalta kommentteja ja palautetta tehtävistä ja tarvittaessa apua.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.