Fall
Course name Study Skills
Course date 28.08.2023 - 08.12.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Nadja Marjomaa
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 12.11.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Study Skills

28.08.2023 - 08.12.2023

Course description

  • Omat vahvuudet oppijana ja aikuisopiskelijana – mitä oppiminen on
  • Motivaatio, itseohjautuvuus ja ajanhallinta opiskelussa
  • Opiskelua auttavat työkalut ja keinot
  • Miten verkossa opiskellaan
  • Yhteisölliset opiskelumenetelmät
  • Eri tehtävätyypit korkeakouluopinnoissa – Kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä reflektio
  • Kielitaito korkeakouluopinnoissa
Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa ja vahvistaa omia vahvuuksiaan oppijana sekä tutustuu eri opiskelutapoihin ja -menetelmiin korkeakouluopinnoissa.

Assessment criteria

Arviointi perustuu opintojakson lopussa palautettavaan oppimispäiväkirjaan Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.