Summer
Course name Developing your learning skills
Course date 15.05.2023 - 16.07.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Kaisa Liukko
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 31.03.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Developing your learning skills

15.05.2023 - 16.07.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • tunnistaa omia oppimiseen liittyviä metataitojaan
  • tunnistaa kehittymiskohteita ja vahvuuksiaan
  • löytää keinoja kehittää oppimisen taitojaan

Sisältö:

Kurssilla tarkastellaan omia arvoja ja lähtökohtia opiskelulle, opitaan itsetuntemusta, oppimistyylejä, muistamisen ja motivaation merkitystä ja sekä omia vahvuuksia ja niiden hyödyntämistä. Opintojakso koostuu kolmesta osa-alueesta:

  • Arvot ja itsetuntemus
  • Motivointikeinoja oppimiseen
  • Vahvuudet ja haasteet oppijana

 

Prerequisites

Ei vaadi edeltävää osaamista. Kurssi on hyödyllinen olitpa opintojesi alku-, keski- tai loppuvaiheessa.

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

Kurssilla tehdään itsenäistä verkkotyöskentelyä, palautetaan tehtäviä, suoritetaan yksi 10 minuutin moodle-tentti (jonka voi uusia) sekä osallistutaan ryhmäkeskusteluihin. Lisäksi kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, jonka ensimmäinen osa palautetaan Moduuli I:n päätteeksi ja toinen osa Moduuli III:n päätteeksi.

Moduuli I:n oppimispäiväkirja toimii samalla kurssin kynnystehtävänä. Mikäli opiskelija ei palauta sitä ajallaan, niin tippuu pois kurssilta.

Kurssilaiset jaetaan pienryhmiin, ja osa tehtävistä toteutuu tämän ryhmän keskusteluina, niin että opiskelijalta vaaditaan keskustelunaloitus sekä muiden aloitusten kommentointia. Mikäli ryhmästä tippuu useita opiskelijoita pois, niin ryhmät järjestetään uudestaan moduuli I:n päätyttyä.

Kurssi on jaettu kolmeen osaan. Huomioi siis, että jokaisen moduulin päättymispäivä on deadline kyseisen moduulin tehtäville. Moduuli I 15.5.-4.6.2023 Moduuli II 5.6.-25.6.2023 Moduuli III 26.6.-16.7.2023

Course additional info

Oppimispäiväkirjasta ja muista tehtävistä täytyy käydä ilmi tiedon muistamista, ymmärtämistä, soveltamista (juuri sinuun oppijana) sekä analysointia (miten juuri sinä voit oppia paremmin).

Course enrolment info

HUOM! LABin kesän Campusonline-opinnoille ilmoittautumisaika päättyy 31.3.2023.

Tutkinto- tai polkuopiskelija ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Opintojakson hinta 45 €.