Fall
Course name Youth work in educational institutions - quality assessment and development
Course date 01.09.2022 - 31.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Xamkin lehtori tai muu asiantuntija
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 08.08.2022 - 21.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Youth work in educational institutions - quality assessment and development

01.09.2022 - 31.12.2022

Course description

Tavoitteet:

  • Tunnet keskeiset oppilaitosnuorisotyön mittarit ja osaat soveltaa niitä omaan työhön.
  • Osaat käyttää laadun seurannasta ja arvioinneista saatua tietoa oman työn kehittämiseen.
  • Osaat viestiä omasta työstä ja sen vaikuttavuudesta eri kohderyhmille.

Sisältö ja toteutus:

Opintojakso toteutetaan learn -alustalla. Opintojaksolla tarkastellaan seuraavia aihepiirejä:

  • Millaisia mittareita oppilaitostyössä voi käyttää (määrälliset/ laadulliset mittarit)?
  • Millaisia merkityksiä omalla työllä on yksilö- ja yhteisötasolla?
  • Miten omaa työtä tehdään näkyväksi ja miten siitä viestitään?
  • Miten raportoinnin ja seurannan tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä?

Assessment criteria

Arviointi: 

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

Teams -tapaamiset 1.9. klo 9-12 ja 1.12.2022 klo 9-11.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää. Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa.

Course enrolment info

Hinta: 12 €/op. Lisätietoja maksuista täällä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.