Non-stop
Course name Organizational culture as a success factor for companies
Course date 19.09.2022 - 17.04.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB
Teacher Virolainen Ilona
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 03.04.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Organizational culture as a success factor for companies

19.09.2022 - 17.04.2023

Course description

Menestyvissä organisaatioissa nousee keskeisesti esille organisaatiokulttuurin rooli. Sama pätee myös toisinpäin. Useat globaalitkin organisaatiot ovat menettäneet merkitsevästi asemansa, koska organisaatiokulttuuria ei ollut kyetty kehittämään.

Kurssi tarjoa konkreettisia välineitä vaikuttaa henkilöstön toimintaan kohti menestystä. Opintojakso tähtää organisaatiokulttuurin kehittämiseen liittyviin taitoihin. Opintojakson tavoitteena on lisätä osaamista menestyksekkään organisaatiokulttuurin.

Keskeinen sisältö

  • Organisaatiokulttuuri menestyksen mahdollistajana
  • Huippuorganisaatioiden kulttuurin piirteet
  • Organisaatiokulttuurin osa-alueet
  • Organisaatiokulttuurin analysointitavat
  • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
  • Johtajan rooli organisaatiokulttuurissa

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tenttiin.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • itsenäinen opiskelu
  • verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
  • aineistoihin perehtyminen
  • verkkotentti