Spring
Course name A Valued Employee in Future Work Market
Course date 01.12.2022 - 30.06.2023
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Pasi Hario
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 21.05.2023
Implementation plan
Enrol

A Valued Employee in Future Work Market

01.12.2022 - 30.06.2023

Course description

Opintojaksolla perehdytään kysymykseen:

 • Millaista on nykytyöelämä, millaista osaamista siellä edellytetään ja kuinka minun osaamiseni sopii sinne?

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • Jäsentää, kuvata ja sanoittaa omaa osaamistaan erilaisissa muodoissa
 • Arvioida työelämän osaamistarpeita ja tarkastella omaa osaamista suhteessa näihin tarpeisiin
 • Laatia työnhaun keskeisiä asiakirjoja osaamisperusteisesti (CV, työhakemus)

Opintojakso koostuu viidestä osiosta, joihin syvennytään podcastein, videoin ja interaktiivisin tehtävin.

Orientaatio

 • Video: Osioon motivoiva ja sen sisällöstä kertova tervehdys
 • Osion sisällöt ja oppimistavoitteet

Moduuli 1: Mitä kaikkea minä osaan?

 • Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys
 • Peli: Tunnista osaamisen muodot
 • Podcast: Millaisia erilaisia osaamisia työelämässä tarvitaan?
 • Monivalintatesti podcastin teemoista
 • Erilaiset osaamisen hankkimisen muodot
 • Oppimistehtävä I: Tunnista ammatillinen osaaminen
 • Oppimistehtävä II: Tunnista työelämätaidot

 

Moduuli 2: Mitä työmarkkinoilla tapahtuu?

 • Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys
 • Peli: Järjestä työmarkkinoihin vaikuttaneet tapahtumat
 • Podcast: Miten osaamistarpeet muuttuvat työmarkkinoilla?
 • Monivalintatesti podcastin teemoista
 • Kuvio ja esimerkit: Miltä työura voi näyttää?
 • Pelillinen elementti: Testaa oma työskentelytyylisi
 • Oppimistehtävä: Tunnista itselle sopivat työskentelytavat

 

Moduuli 3: Miten esittelen omaa osaamistani?

 • Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys
 • Peli: Testaa CV-tietosi
 • Podcast: Mitä kannattaa tietää rekrytoinnista?
 • Monivalintatesti podcastin teemoista
 • Oppimistehtävä I: Kokoa oma CV
 • Oppimistehtävä II: Esitä osaamistasi visuaalisesti

 

Moduuli 4: Kuinka kerron osaamisestani tiettyyn työpaikkaan hakiessani?

 • Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys
 • Peli: Yhdistä ominaisuudet ja esimerkit
 • Podcast: Mihin rekrytoija kiinnittää huomiota työpaikkahakemuksissa?
 • Vinkkikooste tiettyyn työpaikkaan hakemisesta
 • Oppimistehtävä I: Räätälöi työhakemus
 • Oppimistehtävä II: Harjoittele videohaastattelua
 • Kokoava loppupohdinta: Mitä viet mukanasi tältä kurssilta?

Assessment criteria

Hyväksytty-hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso on MOOC -tyyppinen eli ”Massive Open Online Course” verk­ko­poh­jai­nen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta.

Course info

Mielekkään työuran rakennussarja on kolmesta opintojaksosta koostuva ilmainen 5 op:n verkkokurssikokonaisuus, joka on tarkoitettu kaikille itsensä ja työuransa kehittämisestä kiinnostuneille. Opintokokonaisuuden suoritettua saat valmiuksia toimia tulevaisuuden työelämässä ja suunnitella omaa työuraasi hyvinvoinnista tinkimättä. Kaikki opintojaksot ovat suoritettavissa itsenäisesti omaan tahtiin Laurean verkko-oppimisympäristössä Canvasissa.

Jokaiselle opintojaksolle on oma ilmoittautumisensa. Opintokokonaisuuden muut opintojaksot ovat

Itsensä johtamisen työkalut 2 op Mielekäs elämä, motivoiva työura 1 op