Spring
Course name Introduction to Co-operative Business
Course date 06.02.2023 - 28.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Kim Wrange
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 22.01.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Introduction to Co-operative Business

06.02.2023 - 28.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

 • Tunnet ja ymmärrät osuustoimintamuotoisen yritystoiminnan erityispiirteet erityisesti kuluttajaosuuskuntien näkökulmasta
 • Tunnet osuustoiminnan historian ja arvoperustan
 • Ymmärrät osuuskuntien kaksoisluonteen
 • Tunnet osuuskuntien merkityksen yhteiskuntavastuun toteuttamisessa
 • Tunnet osuuskuntalain
 • Tutustut yhden alueosuuskaupan sääntöihin ja vuosikertomukseen sekä ymmärrät sääntöjen vaikutuksen osuuskaupan päätöksentekoon ja johtamiseen

Sisältö

 • Osuustoiminnan historia – miksi ja miten osuustoiminta syntyi
 • Osuustoiminnan peruslähtökohta
 • Osuustoiminnan ihmiskäsitys ja osuustoiminnan arvoperusta
 • Osuustoiminnan kansainväliset periaatteet
 • Osuuskuntatyypit
 • Osuuskunnan kaksoisluonne
 • Omistajuusrakenne osuuskunnissa
 • Tuloksenjako osuuskunnissa
 • Osuuskuntien hallintorakenne ja päätöksenteko
 • Osuuskuntien johtaminen
 • Johtamisen haasteita ja erityispiirteitä osuuskunnissa
 • Yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen edistäminen osana osuustoimintaa
 • Osuuskunnat harvaan asuttujen alueiden palveluiden turvaajina
 • Osuustoiminta yhteiskunnallisen yrittämisen muotona
 • Osuuskuntalaki 421/2013
 • Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO:n säännöt ja viimeisin Omistajan vuosi -julkaisu

Assessment criteria

Arviointiasteikko

H-5

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opiskelija opiskelee itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä annetun aineiston. Opiskelija suorittaa verkkotentin Moodle-oppimisympäristössä.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.