Non-stop
Course name Interpreting Alternative and Augmentative Communication (AAC)
Course date 01.09.2022 - 31.07.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Humanities and Education HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Anne-Mari Jaamalainen
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 22.05.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Interpreting Alternative and Augmentative Communication (AAC)

01.09.2022 - 31.07.2023

Course description

Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen 2 op -opintojaksolla  tutustut ihmisiin, joilla on vaikeuksia puheen ymmärtämisessä tai tuottamisessa ja heidän oikeuksiinsa kommunikointiin, kommunikointia tukeviin menetelmiin ja kommunikoinnin apuvälineisiin sekä puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun. Kurssin suoritettua tiedät puhe-ja kommunikaatiovaikeuksien syitä ja ilmenemismuotoja ja osaat hyödyntää arjessasi keskeisimpiä kommunikointia tukevia menetelmiä ja välineitä sekä ymmärrät tulkkauspalvelun merkityksen osallisuuden edistäjänä.

Tavoitteet: Opiskelija:

  • Tunnistaa ihmisiä, joilla voi olla eriasteisia puhe- ja kommunikointivaikeuksia.
  • Tietää puhevammaisten tulkkauspalvelusta.
  • Ymmärtää kommunikointia tukevien menetelmien ja vuorovaikutuksen ja ei-kielellisten ilmaisukeinojen välisiä suhteita.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan suoritettu-täydennettävä. Opiskelijan tulee osoittaa hallitsevansa vähintään 40% asetetuista opintojakson tavoitteista, jotta opintosuoritus voidaan katsoa suoritetuksi. Opintojakso merkitään täydennettäväksi, mikäli opiskelija ei osoita saavuttavansa osaamistavoitteita vähimmäistasolla. Merkintä täydennettävä tarkoittaa, että opiskelija on saavuttanut 0-39% asetetuista tavoitteista.

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Sen voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin 31.7.2023 mennessä.

Course info

Opintojakson tehtävissä tallennetaan videota. Tehtäviä varten tarvitset laitteen, kuten tietokoneen tai puhelimen, jossa on kamera ja mikrofoni.

Course enrolment info

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.