Summer | Full
Course name Social Work for Intoxicant Abusers, Basic Course
Course date 03.05.2023 - 23.08.2023
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 07.04.2023
Course enrolment info

Social Work for Intoxicant Abusers, Basic Course

03.05.2023 - 23.08.2023

Course description

Opiskelija – Tietää suomalaisten päihteiden käytön historiaa ja tuntee suomalaisen päihdepolitiikan ja päihdehuollon historiallista kehitystä – Tuntee päihdehuollon keskeisen lainsäädännön – Tietää erilaisia päihteitä ja osaa kuvata niiden vaikutuksia. – Osaa kuvata riippuvuuden kehittymistä, erilaisia riippuvuuksia ja riippuvuuden ulottuvuuksia – Osaa arvioida omia asenteitaan suhteessa päihteisiin ja päihderiippuvuusongelmiin. – Tietää kuntoutumisprosessin vaiheet ja osaa ohjata asiakkaita/potilaita palvelujärjestelmässä.

Oppimateriaali on kaiken aikaa opiskelijoiden näkyvillä oppimisalustalla ja se on tarkoitus käydä läpi järjestyksessä osiosta 1 alkaen. Löydät opintojaksoon liittyvät oppimistehtävät Tehtävät-kansiosta. Kunkin oppimistehtävän viimeinen palautuspäivä on merkitty kalenteriin. Osa tehtävistä on keskustelutehtäviä ja ne tehdään niille varatulla aikavälillä. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista keskusteluun.

Prerequisites

Opintojakso on tarkoitettu ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille tai työelämässä toimiville, jotka työtehtävissään tarvitsevat päihdetietoutta.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Jatkuva arviointi. Esseevastauksissa edellytetään kirjallisen työn ohjeiden noudattamista. Lakitestin läpäisyraja on 6/10. Keskustelutehtävissä edellytetään aktiivista osallistumista omassa pienryhmässä.

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Course info

Oppimateriaali ja lisämateriaali löytyvät opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Course enrolment info

Paikkoja rajallinen määrä. Opintojakson täytyttyä varasijoille ei ole mahdollista jonottaa.