Fall
Course name Payroll administration
Course date 09.10.2023 - 10.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 26.09.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Payroll administration

09.10.2023 - 10.12.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Osoitat perehtyneisyytesi palkanmääräytymiseen.
 • Osaat laskea työntekijöiden palkkoja ja kustannusten korvauksia soveltaen voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.
 • Osaat toimia palkkahallintoon liittyvän tietoturvan edellyttämällä tavalla.

Sisältö:

 • Miten lainsäädäntö ohjaa palkkahallintoa?
 • Mitkä ovat työnantajan velvollisuudet palkansaajaa kohtaan?
 • Miten erilaiset palkkaerät käsitellään palkanlaskennassa?
 • Miten vuosiloma ja lomapalkka kertyvät?

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja

Assessment criteria

 • Osaat käyttää asiantuntevasti palkanlaskentaan liittyviä ammattikäsitteitä.
 • Osaat arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti.
 • Osaat soveltaa alan menetelmiä.
 • Osaat soveltaa oman alan eettisiä periaatteita palkanlaskennassa.

Arviointi suoritetaan tentin ja oppimistehtävien perusteella.

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

 • Opintojaksolla pääsee testaamaan palkkaohjelman käyttöä. Ohjelmaa ei tarvitse ladata omalle koneelle ja sen käyttäminen on maksutonta.
 • Itsenäisesti verkko-opintoina suoritettava opintojakso.
 • Mahdollisuus Teams-tapaamisiin opettajan kanssa.
 • Opintojakson päätteeksi pidetään tentti Learn-alustalla.
 • 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Course info

Opiskelumateriaali:

Kouhia-Kuusisto, Mikkonen, Syvänperä, Turunen; Palkkavuosi; Edita

Muu materiaali Learn-alustalla

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.