Summer | Full
Course name Palliative Nursing
Course date 22.05.2023 - 25.08.2023
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Katja Räisänen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 05.05.2023
Course enrolment info

Palliative Nursing

22.05.2023 - 25.08.2023

Course description

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon käsitteen
  • tietää palliatiivista hoitoa koskevat keskeiset lait ja säädökset
  • tunnistaa palliatiivisen hoidon keskeisiä eettisiä näkökulmia
  • perehtyy saattohoitopotilaan kivunhoitoon ja oirehoitoon
  • saa valmiuksia tukea palliatiivisessa ja saattohoidossa olevaa potilasta ja hänen läheisiään

Sisältö

  • palliatiivista hoitoa ohjaavat lait ja säädökset, keskeiset suositukset ja hoidon järjestäminen
  • eettiset näkökulmat palliatiivisessa hoitotyössä
  • saattohoidossa olevan potilaan oirehoito, kivun kokonaisvaltainen arviointi ja hoito sekä palliatiiviset hätätilanteet
  • perheen kohtaaminen, kulttuuriset näkökulmat sekä suru, toivo ja selviytyminen

Prerequisites

Ensimmäisen vuoden sosiaali- tai terveysalan opinnot on suoritettu.

Assessment criteria

Hyväksytty / hylätty

Course way of working and time table

Verkko-opintojakso DevMoodle-oppimisympäristössä.

Course info

Noin viikkoa ennen opintojakson alkamista opiskelijat saavat sähköpostilla tiedot ennakkotehtävästä ja opintojaksolle liittymisestä.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.