Summer
Course name Services Marketing
Course date 01.05.2023 - 31.07.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Mari Karjalainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 23.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Services Marketing

01.05.2023 - 31.07.2023

Course description

Opintojakson tarkoituksena on lisätä ymmärrystä palvelujen markkinoinnin johtamisen merkityksestä liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä kehittää sitä hyödyntäen tutkimusta ja erilaisia työkaluja.

Opintojakson osaamiset Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet Hallitset palvelujen markkinoinnin teorian ja käsitteet sekä ymmärrät palvelujen markkinoinnin johtamisen strategisen roolin. Ymmärrät keskeisiä ongelmia palvelujen johtamisessa. Osaat arvioida asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen sekä suhteiden laatua. Kehität uusia ratkaisuja organisaatiosi palveluiden markkinoinnin johtamiseen, joissa hyödynnät palvelun johtamisen malleja ja teoriaa fyyisessä ja digitaalisessa ympäristössä.

Sisältö:

Palveluiden käsitteiden ja teorian ymmärtäminen, asiakassuhteiden hallinta, palveluiden luonne, palveluiden ja suhteiden laatu, palveluiden laadun johtaminen, palveluiden tuotteistaminen, palveluiden ja suhteiden kannattavuus, palveluiden kokonaisvaltainen markkinointi, palvelun tuottavuuden ja toimintojen johtaminen.

Prerequisites

Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteet. Opiskelijalla on AMK-tutkinto.

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty. Hallitset palvelujen markkinoinnin teorian ja käsitteet sekä ymmärrät palvelujen markkinoinnin johtamisen strategisen roolin. Ratkaiset organisaation käytännön ongelmia palvelujen markkinoinnin teorioihin nojautuen.Osaat arvioida asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen sekä suhteiden laatua. Arvioit ratkaisujen hyödynnettävyytttä. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Course way of working and time table

Kurssin avaus live-webinaari, keskusteluwebinaari ja tukiwebinaari sekä videotallenteet ja itsenäiset harjoitustyöt. Kurssin toteutus Moodle-oppimisympäristössä.

Course info

Materiaali: Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. 2017. Services marketing. Integrating Customer Focus Across the Firm. New York: McGraw-Hill. Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Talentum. Journal of Service Management Journal of Service Science and Management.